Îmi doresc. Voi reuși!

PROMO

COLEGIUL TEHNIC NR.2


PROMO-

https://youtu.be/KEGbp3AIuHc

prof. Diaconița Cristina-Liliana

Începând cu luna octombrie 2020 Colegiul Tehnic Nr. 2 Tg-Jiu a demarat proiectul ROSE ÎMI DORESC. VOI REUȘI!. 

Acordul de grant este semnat pentru 2 ani calendaristici. Grantul , în valoare totală de 504 828,53LEI, este finanțat din Schema de granturi pentru licee, derulată în cadrul Proiectului privind Învăţământul Secundar - ROSE,proiect finanțat conform Acordului de Împrumut nr. 8481-RO semnat între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare și ratificat prin Legea nr. 234/2015.

Obiectivul general al proiectului ROSE:

Îmbunătățirea competențelor cheie ale elevilor din învățământul liceal și creșterea performanțelor prin stabilirea și implementarea unui plan eficient de pregătire, complementar predării, bazat pe strategii adaptate nevoii reale a elevilor și activități de dezvoltare personală în vederea asigurării accesului la învățământul terțiar și inserției profesionale.

ÎMI DORESC.VOI REUȘI!

Proiect privind Învățământul Secundar (ROSE) Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: COLEGIUL TEHNIC NR. 2

Acord de grant nr. 805/13.l10.2020

Site-ul proiectului "Îmi doresc. Voi reuși"
dezvoltat de prof. BENGESCU OTILIA 
Powered by Webnode
Create your website for free!